Prezes
Tekst alternatywny
Marcin Sikora
Wiceprezes
Tekst alternatywny
Małgorzata
Sikora
Wiceprezes
Tekst alternatywny
Beata
Hejmowska
Sekretarz/Skarbnik
Tekst alternatywny
Dawid Billot
Członek Zarzadu
Tekst alternatywny
Marek Słowiński
Członek Zarzadu
Tekst alternatywny
Jakub Falkowski
Członek Zarzadu
Tekst alternatywny
Piotr Płocki

Nasi koordynatorzy przy akcjach poborów krwi w:

PCKZiU Puck

Agnieszka
Grucza-Tomkiewicz
ZSP Kłanino

Andrzej Józef
Sliwiński